Our Patrons

Social Worker

Member, Akhil Bhartiya Karyakarini, Rashtriya Swayamsewak Sangh

Social Worker

Khetra sah-dharmajagaran Pramukh,

Purvi Uttar Pradesh Khetra, RSS

Sr. Scientist & Deputy Director

Sah-prant Sanghchalak, Awadh Prant,

Rashtriya Swayamsewak Sangh

MLA, U.P. state Assembly

Vice-President, BJP (U.P.)

Social Worker

Sangathan Mantri, Bhartiya Majdoor Sangh

Historian & Writer

Director

College of Engineering Science & Technology

Ex-Scientist, CDRI

Social Worker

Sanyojak, Lok Bharti (U.P.)